Świąteczna Kartka Blogera

Dzień pospolity

Być sobą.

BEANCH SET

Ławka leniwa... 1/2 DIY

druga ręka.

F/W 2013 vs. Second Hand.