O fotografii, nieudolnej.

I to miejsce jest moim miejscem....